Branden in Deventer II


Brand in een aantal opslagtanks voor parrafine, 29 mei, 1988

Bliksem inslag was waarschijnlijk de oorzaak van een kleine maar hevige brand in een aantal opslagtanks voor parrafine bij Cera Chemie op het Deventer industrie terrein. De Deventer brandweer slaagde erin het vuur met schuim binnen korte tijd te bedwingen.
Vaten met chemicalien, welke in de nabijheid van de opslagtanks stonden werden door de brandweer met waternevel afgeschermd tegen de hitte van de brand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kleine brand aan de Polstraat in het centrum van Deventer
12 mei, 1985

In een leegstaand pand aan de smalle Postraat is door brandstichting brand ontstaan.
De Deventer brandweer had het vuur binnen enkele minuten onder controle door het inzetten van twee hogedruk stralen.

 

 

 

Brand !!!

Ter plaatse !

Hogedruk aanval

Een tweede straal

 

 

Bijn gereed

Klusje geklaard!!

 


Woning brand in Gorrsel, 1985

 

 

 

 

 

Foto's: copyright Albert Baas


 

De overige aktie foto albums:

Gevaarlijke stoffen incident NS
Deventer 19 november 1998

Branden in Deventer I Branden in Deventer II

 


Up


Home

 


Albert Baas, Heeten
Copyright 1999 Albert Baas
.